قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. مرکز پژوهشها قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ادامه مطلب

اصل لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه شد. این لایحه در مراحل بعدی با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و پس از تصویب در مجلس در نهایت از سوی شورای نگهبان تایید شد. اعسار در قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ادامه مطلب

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی قانونی که بسياري از زندانيان جرائم مالي چشم انتظار قانون شدن آن بودند در حالی در 6 مرداد ماه امسال اجرایی شد که در آن تغییرات چشمگیری در نحوه برخورد با بدهکاران مالی مشاهده میشود. شیب تند حبسزدایی با اجرایی شدن قانون جدید نحوه اجرای

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها