جمله ی مرکب دارای یک جمله ی هسته و یک یا چند جمله ی وابسته است . در جمله ی مرکب نه هسته استقلال دارد و نه وابسته . جمله ی هسته اگر به تنهایی بیاید خود جمله مستقل داست. نکات مهم درس 2 زبان فارسی 3 محرم دل

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها